Administracija

Direktorė Žaneta Aleksė

Išsilavinimas – Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos magistras.

Vadybinis darbo stažas – 31 m.

Pedagoginis darbo stažas – 31 m.

Tel. (85) 272 27 10

El. paštas rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Tėvų priėmimo ir konsultacijų laikas:       

  • antradieniais – 730-930 
  • trečiadieniais – 1600-1800 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Leonavičienė 

Išsilavinimas – Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos magistro laipsnis ir vyr. mokytojo kvalifikacija.

Vadybinis darbo stažas – 3 m.

Pedagoginis darbo stažas – 16 m.

Tel. (85) 272 27 07

El. paštas rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Daiva Petkevičienė

Išsilavinimas – Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojos kvalifikacija.

Pedagoginis darbo stažas – 24 m.

Tel. (85) 272 27 07

El. paštas rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – dietistė Janina Survilienė

Tel. (85) 272 27 07

El. paštas rastine@drugelis.vilnius.lm.lt