Kontaktai

Vilniaus lopšelis-darželis „Drugelis“
Įmonės kodas: 190017071
Rinktinės g. 28A, LT-09315 Vilnius
(8 5) 272 2710; rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Direktorė Žaneta Aleksė
(8 5) 272 2710

Tėvų priėmimo ir konsultacijų laikas:
• antradieniais – 730–930
• trečiadieniais – 1600–1800

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Leonavičienė
(8 5) 272 2707
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Daiva Petkevičienė
(8 5) 272 2707

Parašykit mums