Socialiniai partneriai

Vilniaus lopšelis-darželis „Drugelis“, plėtodamas sociokultūrinius ryšius bei įgyvendindamas „Socialinės partnerystės programą“, siekia dalintis gerąja patirtimi ir informacija, gerinti teikiamų paslaugų ir ugdymo kokybę.

Mūsų socialiniai partneriai:

  • Vilniaus miesto savivaldybė;
  • Šnipiškių seniūnija;
  • Ikimokyklinių įstaigų metodinis būrelis „Aidas“;
  • Pedagoginė psichologinė tarnyba;
  • Kauno technologijos universitetas;
  • Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Vaidilutė“;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Pipiras“;
  •  VšĮ „Mažieji šnekučiai“;
  • Sporto klubas „Toshi“.