Vizija, misija, prioritetai

VIZIJA

Saugi ir nuolat besikeičianti, atvira partnerystei ikimokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į šiuolaikinio ugdymo (si) strategijas, kurios tenkina kiekvieno vaiko poreikius.

MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, puoselėjant individualius vaiko gebėjimus bei ugdant laisvą ir kūrybingą asmenybę.

PRIORITETAI

1. Pilietiškumo ugdymas pažįstant savo šalį.
2. Sveikas maistas – sveikas vaikas.
3. Inovatyvių ugdymosi aplinkų kūrimas.
4. Partnerystė su šeima.