Atestacijos komisija

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA:

  •  sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją,
  •  skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją,
  •  sudaro sąlygas įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją,
  •  didina pedagogų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.