Metodinė grupė

METODINĖ GRUPĖ – veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą.

Metodinės grupės funkcijos:

  • nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus;
  • planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
  • nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
  • dalyvauja ugdymo programos rengime;
  • teikia siūlymus įstaigos strateginiam  planui;
  • teikia siūlymus įstaigos metų veiklos planui.