Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

  • sprendžia asmens specialiųjų poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus įstaigoje, kuri:
  • gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą , atlieka vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo,
  •  kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui,
  •  konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių,
  •  konsultuoja tėvus ( ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą  vaiko ugdymo klausimais,
  • gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę- psichologinę tarnybą.