Maisto daviniai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas maitinimo paslaugų tiekimas mokykloje, o mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, taip pat, kai mokiniui skirtas mokymas namuose, maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje. Atsižvelgiant į tai, kad šalyje tęsiasi karantinas, nemokami pietūs skiriami ne tik nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams (už tas dienas, kurias vaikai nelankė ugdymo įstaigos), kurie ugdomi nuotoliniu būdu. Maisto daviniai yra išduodami už praėjusį 2 savaičių laikotarpį. Vienai dienai vienam mokiniui pietums produktams skiriama 1,54 eur.

Maisto produktus tiekia: AB „Žemaitijos pienas“, UAB „Litbana“, UAB „Avanta“, UAB „Sanitex“, UAB „Handelshus“.