Lietuvos mažųjų žaidynės

2021 m. gegužės 21 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Drugelis“ „Muminukų“ ir „Smalsučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo Lietuvos vaikų fizinio aktyvumo skatinimo projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.