Nuotolinis ugdymas

Vilniaus lopšelis-darželis „Drugelis“ organizuoja:

  • nuotolinį ugdymą pagal vaikų amžiaus grupes, vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Žingsnis po žingsnio“ (2017), Priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa (2014) ir Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu (2020).
  • naudoja šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas: lopšelio-darželio svetainę www.darzelisdrugelis.lt, uždaras kiekvienos darželio grupės „Facebook“ grupes, elektroninį paštą, kitas ryšio priemones.
  • tėvai (globėjai) esant techninėms galimybėms  kviečiami elektroniniu paštu, uždaroje  „Facebook“ grupėje dalintis patirtimi įdedant vaikų atliktų užduočių nuotraukas, užrašant jų mintis, paliekant komentarą, kad mokytojas matytų ir galėtų vertinti rezultatus.
  • siekiant glaudesnio grįžtamojo ryšio ir bendradarbiavimo, vaikai padedant suaugusiems, tėvai (globėjai),  mokytojai papildomai gali rinktis ir tokias komunikavimo priemones kaip „Messenger“, „Viber“, bendrauti uždaroje „Facebook“ grupėje, susirašinėti elektroniniu paštu, skambinti telefonu ar dalintis SMS žinutėmis.

 

Naudingos nuorodos:

 

Visuomenės sveikatos specialistė Dovilė dalinasi šiais informaciniais rinkiniais ir užduotėlėmis: