Kontaktai

Vilniaus lopšelis-darželis „Drugelis“
Įmonės kodas: 190017071
Rinktinės g. 28A, LT-09315 Vilnius
(8 5) 272 2707; rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Direktorė Žaneta Aleksė
Tel. (8 5) 272 2710
El. paštas direktorius@drugelis.vilnius.lm.lt, rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Tėvų priėmimo ir konsultacijų laikas:
• trečiadieniais – 1600–1800
• penktadieniais – 730–930

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Varneckienė
Tel. (85) 272 27 07
El. paštas rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Renata Katiliūtė
Tel. (85) 272 27 07
El. paštas rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Parašykit mums