Aktuali informacija

Rekomendacijos tėvams. Sėkmingą vaiko adaptaciją darželyje lemiantys  veiksniai

Adaptacija

Nemokamos paslaugos šeimai

Informuojame, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigalioja Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, organizuojami be atskiro prašymo nevertinant gaunamų pajamų. Šiems mokiniams nemokami pietūs bus skiriami pagal mokinių sąrašą, kurį mokyklos administracija turės pateikti Savivaldybei.

Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų nemokamų pietų teikti nereikia.