Steigėjas:
Vilniaus miesto
savivaldybė

Vilniaus lopšelis-darželis
„Drugelis“

Biudžetinė įstaiga
įm. k. 190017071
Rinktinės g. 28A, Vilnius
tel.nr. (8 5) 272 2710
rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Priešmokyklinis ugdymas


Tai patys vyriausieji „Drugelio“ vaikai. Priešmokyklinio ugdymo grupėje jie išmoksta ne tik skaičiuoti ir skaityti, bet ir drąsiai kelti klausimus, kritiškai mąstyti, bendradarbiauti. Daug dėmesio skiriama vertybinių nuostatų ugdymui – empatijai, pagarbai, rūpestingumui ir pilietiškumui. Vaikai mokomi atpažinti bei geba įvardinti savo ir kitų žmonių jausmus, emocijas, nuotaikų pokyčius. Per meninio ugdymo pamokėles lavinama estetinė ir meninė kultūra, diegiama meilė grožiui, žadinamas saviraiškos ir kūrybos poreikis. Vaikai mielai dalyvauja koncertuotuose ir spektakliuose, o jų kūrybiniais darbeliais džiaugiasi viso darželio bendruomenė. Siekdami pažinti gimtąjį miestą ir ugdyti pagarbą tautiškumui, vaikai aktyviai dalyvauja išvykose ir edukacinėse ekskursijose. Patraukliomis formomis supažindinami su mūsų tautos papročiais ir tradicijomis.