Pilietinis ir patriotinis ikimokyklinukų ugdymas

Paskelbta

Netrukus minėsime mūsų laisvei itin svarbias datas, todėl kviečiu susipažinti su įstaigoje dirbančios vyr. mokytojos Jūratės Butrimavičiūtės mintimis apie vaikų pilietinį ugdymą (straipsnis „Švietimo naujovės“ skyriuje „Ikimokyklinis ugdymas“). https://www.svietimonaujienos.lt/pilietinis-ir-patriotinis-ikimokyklinuku-ugdymas/  

„Mažoji mylia – 2021“

Paskelbta

2021 m. spalio 7 d. lopšelio-darželio „Drugelis“ vaikai dalyvavo respublikinėje akcijoje ,,Mažoji mylia – 2021“, skirtą kūno kultūros ir sporto dienai paminėti! Mažieji drugelio sportininkai susitiko lauke: priešmokyklinukai (Kiškučiai ir […]