Steigėjas:
Vilniaus miesto
savivaldybė

Vilniaus lopšelis-darželis
„Drugelis“

Biudžetinė įstaiga
įm. k. 190017071
Rinktinės g. 28A, Vilnius
tel.nr. (8 5) 272 2710
rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS
„DRUGELIS“

Čia vaikai laimingi…

 • Ankstyvasis ugdymas

  Tai patys mažiausieji „Drugelio“ vaikai. Apsupti rūpestingų ir dėmesingų mokytojų jie išmoksta būti savarankiški – patys prausiasi, valgo ir atpranta nuo sauskelnių, mokosi apsirengti ir tvarkingai sudėlioti savo rūbelius. Šalia draugų jie greičiau pradeda kalbėti, pamilsta knygas ir mokosi atpažinti jausmus. Kasdien vaikučiai eina į lauką, kur tyrinėja aplinką ir smagiai praleidžia laiką.

 • Ikimokyklis ugdymas

  Ikimokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai – tai didieji kūrėjai ir eksperimentuotojai. Jie nuolat tyrinėja lopšelio-darželio aplinką ir atlieka įvairiausius bandymus. Norėdami pažinti juos supantį pasaulį vaikai atlieka daug įvairiausių užduotėlių, mokosi skaičiuoti, pažinti raideles. Jie džiaugiasi meninio ugdymo ir fizinio lavinimo pamokėlėmis bei aktyviai dalyvauja varžybose, parodose, festivaliuose ir kituose renginiuose.

 • Priešmokyklinis ugdymas

  Tai patys vyriausieji „Drugelio“ vaikai. Priešmokyklinio ugdymo grupėje jie išmoksta ne tik skaičiuoti ir skaityti, bet ir drąsiai kelti klausimus, kritiškai mąstyti, bendradarbiauti. Daug dėmesio skiriama vertybinių nuostatų ugdymui – empatijai, pagarbai, rūpestingumui ir pilietiškumui. Vaikai mokomi atpažinti bei geba įvardinti savo ir kitų žmonių jausmus, emocijas, nuotaikų pokyčius. Per meninio ugdymo pamokėles lavinama estetinė…

 • Švietimo pagalba

  Vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams teikiama specialistų pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą ir gerinti ugdymo efektyvumą. Švietimo pagalbą teikia logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas. Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, padėti įstaigos bendruomenei formuoti dvasinę darną, gebėjimą…

 • Ugdymo(si) aplinka

PARTNERIAI

Darbo laikas

 • 7:00 – 18:00