Steigėjas:
Vilniaus miesto
savivaldybė

Vilniaus lopšelis-darželis
„Drugelis“

Biudžetinė įstaiga
įm. k. 190017071
Rinktinės g. 28A, Vilnius
tel.nr. (8 5) 272 2710
rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Lopšelio-darželio veiklos tikslas


padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtojant dvasines, intelektualines ir fizines galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.