Steigėjas:
Vilniaus miesto
savivaldybė

Vilniaus lopšelis-darželis
„Drugelis“

Biudžetinė įstaiga
įm. k. 190017071
Rinktinės g. 28A, Vilnius
tel.nr. (8 5) 272 2710
rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Parama 1,2 proc.


Mieli tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos galimybe, paramą skyrėte Vilniaus lopšeliui-darželiui „Drugelis“. Esame dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę ugdymosi aplinką. Kiekvieno Jūsų sprendimas skirti pajamų mokesčio dalį – dovana mūsų darželiui.
Esame jums dėkingi už šiltą žodį, prasmingą bendradarbiavimą, tikrus džiaugsmus ir nuoširdžią pagalbą sprendžiant problemas ir įgyvendinant idėjas.
Jūsų paramos dėka darželis tampa vis šaunesnis, jaukesnis.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 2 d. gali pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 proc.) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).
Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti Vilniaus lopšelį-darželį „Drugelis”.

Norėdami darželiui skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti tokiais būdais:

Prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemos interneto svetainę http://deklaravimas.vmi.lt.
Pateikti per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos; nuoroda: programėlė).
Teikti prašymus elektroniniu būdu – per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
Prašome elektroninio deklaravimo sistemoje http://deklaravimas.vmi.lt užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512.

Mūsų darželio duomenys formos pildymui:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190017071
Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus l/d „Drugelis”
Buveinės adresas: Rinktinės g. 28A, Vilnius

DĖKOJAME JUMS!