Steigėjas:
Vilniaus miesto
savivaldybė

Vilniaus lopšelis-darželis
„Drugelis“

Biudžetinė įstaiga
įm. k. 190017071
Rinktinės g. 28A, Vilnius
tel.nr. (8 5) 272 2710
rastine@drugelis.vilnius.lm.lt

Laisvos darbo vietos


Vilniaus lopšelis-darželis „Drugelis“ ieško ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ės) neterminuotam darbui, 1 etatu, (ugdomoji kalba – lietuvių)

Pareigos: Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagoga(s).
Pareigybės rūšis: darbuotoja(s), dirbanti(s) pagal darbo sutartį (neterminuota).
Reikalavimai:
Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas edukologijos srityje ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija.
Gebėjimas dirbti IKT.
Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Siūlome:
atlyginimą nuo 1508 eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo išsilavinimo ir turimos kvalifikacijos)

Adresas: Rinktinės g. 28A, Vilnius
Kontaktinė informacija: 85 272 27 10, el. p. rastine@drugelis.vilnius.lm.lt


Vilniaus lopšelis-darželis „Drugelis“ ieško direktoriaus pavaduotojo(s) ūkio reikalams, terminuotam darbui, 1 etatu.

Pareigos: direktoriaus pavaduotoja(s) ūkio reikalams
Pareigybės rūšis: darbuotoja(s), dirbanti(s) pagal darbo sutartį (terminuota, iki 2024-08-05).
Reikalavimai:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
Informacinių komunikacijų technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.
Išmanyti įstaigos ūkinės veiklos valdymą, biudžeto planavimą, viešųjų pirkimų organizavimą.
Gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Siūlome:
atlyginimą nuo 1636 eur neatskaičius mokesčių (nuo 8,6 pastoviosios dalies koef.)

Adresas: Rinktinės g. 28A, Vilnius
Kontaktinė informacija: 85 272 27 10, el. p. rastine@drugelis.vilnius.lm.lt